“Warszawa Funkcjonalna” – Jan Chmielewski, Szymon Syrkus

Wizja Warszawy przyszłości, która zachwyciła Le Corbusiera i Stefana Starzyńskiego

Po 79 latach od pierwszego wydania Centrum Architektury przedstawia wznowienie „Warszawy funkcjonalnej” – książki uważanej za najważniejszy manifest urbanistyczny w XX-wiecznej Polsce, odważnej, ale racjonalnej wizji miast przyszłości.
Warszawa funkcjonalna powstała w 1934 roku w wyniku połączenia sił urbanistów pracujących w stołecznym ratuszu pod wodzą Jana Chmielewskiego oraz warszawskiej awangardy architektonicznej reprezentowanej przez Szymona Syrkusa, związanej z prowadzonymi przez Le Corbusiera Kongresami Architektury Nowoczesnej. Razem stworzyli całościową wizję rozwoju Warszawy wraz z regionem jako racjonalnie zorganizowanej europejskiej metropolii, wykorzystującej unikalne położenie w dolinie Wisły i na przecięciu transkontynentalnych szlaków.

Praca wydana w Warszawie, a wiosną 1934 roku zaprezentowana w Londynie, wzbudzila aplauz Le Corbusiera i Gropiusa, a następnie dostarczyła inspiracji Stefanowi Starzyńskiemu. Jej wpływ odczuwalny był w planowaniu Warszawy przez kolejne dziesięciolecia.
Dziś służy za wzór całościowego myślenia o mieście i regionie, łączącego świadomość niezmiennych prawidłowości ze zgodą na nieprzewidywalność.

Nowe wydanie zawiera tekst i tablice z II przedwojennego wydania (1935 r.).

Obszerny wstęp pt. Wyzwanie z przeszłości przygotowali znawcy warszawskiej urbanistyki XX wieku: Małgorzata Kuciewicz, Maciej Czeredys i Joanna Porębska-Srebrna. Tekst wzbogacony jest 19 ilustracjami, m.in. odnalezionymi w Zurychu planszami przygotowanymi przez warszawskich urbanistów na IV Kongres Architektury Nowoczesnej (CIAM) w 1933 r., zdjęciami i planszami z wystawy Warszawa przyszłości (1936) oraz kongresu urbanistycznego w Hastings (1946).
Okładkę, inspirowaną grafiką lat 30., oraz szatę graficzną zaprojektował Kuba Sowiński (Biuro Szeryfy).

Publikacja jest częścią serii Fundamenty, w której Centrum Architektury przedstawia klasyczne książki o architekturze, niedostępne dotąd na polskim rynku lub od dawna niewznawiane. Dotychczas w serii ukazały się dwie książki Le Corbusiera („W stronę architektury” i „Kiedy katedry były białe”) oraz zbiór tekstów Adolfa Loosa („Ornament i zbrodnia”).

O KSIĄŻCE:
Jan Chmielewski, Szymon Syrkus
„Warszawa funkcjonalna. Przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego”
Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Biuro Szeryfy
Słowo wstępne: Małgorzata Kuciewicz, Maciej Czeredys, Joanna Porębska-Srebrna
Redaktor prowadzący: Grzegorz Piątek
Nakład: 1200 egz
Liczba stron: 116
Format: 16 × 24,5 cm, pion
Okładka: miękka z szerokim skrzydełkiem
Cena detaliczna: 39 zł
Dystrybucja ogólnopolska i sklep internetowy:
Bęc Zmiana, dystrybucja@beczmiana.pl

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa