„Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast” – Joseph Rykwert

Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013
mck.krakow.pl