„Lukier i mięso” – Jarosław Trybuś i Grzegorz Piątek

rozmawiają z Marcinem Kwietowiczem

(wyd. 40 000 Malarzy, 2012)

fragment rozmowy w Dwutygodniku