Podsumowanie Konferencji WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE_7 – „REVITAL TOTAL – NOWE, STARE MIASTA rewitalizacja zaniedbanych obszarów śródmiejskich“

14 października w wypełnionym po brzegi pawilonie SARP w Warszawie odbyła się polsko-niemiecka konferencja z cyklu WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE, która poświęcona została procesom rewitalizacji przeprowadzanym w przestrzeni publicznej. Przedyskutowane zostały kwestie managementu projektów rewitalizacyjnych, ich uczestników oraz kosztów, z którymi są związane. Niemieccy referenci zaprezentowali przykłady transformacji stref śródmiejskich Berlina i Hanoweru. Ponadto, dyskusji poddany został modelowy projekt rewitalizacji Łodzi, projekty rewitalizacji warszawskiej Pragi, a także innych polskich miast.

| WRA 7 – Artykuł podsumowujący referaty wygłoszone podczas konferencji REVITAL TOTAL – nowe, stare miasta
Autor: Izabela Małachowska-Coqui [ więcej ]

Alejandro Aravena Laureat Nagrody Pritzkera 2016

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Tadeusza Baruckiego: ALEJANDRO ARAVENA, którą autor zaprezentował podczas wykładu zorganizowanego w ramach Klubu Woluta 27.04.2016 roku

Tegoroczna nagroda Pritzkera za najlepsze dzieła architektury,  przyznana chilijskiemu architektowi Alejandro Aravenie otoczona była pewną sensacją m.in. z racji wieku laureata, który po raz pierwszy wśród dotąd nagrodzonych nie przekroczył jeszcze 50 lat życia ale może i z uwagi na jego kraj pochodzenia, szerzej nieznany i leżący w stosunku do największych centrów kulturowych daleko na peryferiach świata. [ więcej ]