Lista dóbr kultury współczesnej


Pokaż Lista Dziedzictwa Kultury Współczesnej na większej mapie

W 2006 roku OW SARP złożył na ręce Prezydenta m.st Warszawy wniosek o objęcie ochroną w planach miejscowych wybitnych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych z 2 poł XX w. Załącznikiem były kryteria wyboru i lista adresowa, opracowane przez komisję ds. objęcia opieką i ochroną wybitnych dzieł architektury i urbanistyki XXw. przy Zarządzie OW SARP. W skład komisji wchodzili przedstawiciele środowisk architektów, urbanistów, historyków, konserwatorów i varsavianistów.
Tych kilkanaście osób, inżynierów jak i humanistów spotykało się w miarę regularnie by z pośród realizacji każdego okresu politycznego i gospodarczego ożywienia czy stagnacji, wytypować obiekty mające związek z epoką i które poprzez rozwiązania funkcjonale, materiałowe są inspirujące dla poszczególnych obszarów miasta. Każdy z ekspertów w oparciu o swą zawodową wiedzę i doświadczenie przedstawił listę adresową. Jej podsumowanie nie byłoby możliwe bez stworzenia kryteriów i zasad ich zastosowania.
Uznano, że kryteria mają wskazywać na zróżnicowanie wartości dziedzictwa warszawskiej architektury. Obiekty, wzbudzające zainteresowanie wielu środowisk twórczych, powinny być rozpatrywane bardziej szczegółowo w przypadkach, gdy wymogi techniczne lub zmiany właścicielskie potencjalnie doprowadzą do ich przekształcenia. Nie istniało ustawowe pojęcie dobra kultury współczesnej, związane z planowaniem przestrzennym, jeszcze nie okrzepłym w rzeczywistości praw właścicielskich i samorządności lokalnej. Widziano potrzebę nadania kryteriom bardziej uniwersalnego sensu, z szerszą perspektywą, gdyż one i zbiór którego były podstawą miał pozostać otwarty. Była to też próba określenia cech charakterystycznych dla lokalnej warszawskiej tradycji budowania (planowania rozwoju stolicy) czasami tylko poprawnej, a przede wszystkim indywidualnej i nowatorskiej.