Pawilon w ogrodzie pałacu Zamoyskich

W ostatnim czasie pojawiły się niepokojące informacje na temat pawilonu należącego do restauracji Endorfina, który to pawilon został postawiony przez właścicieli restauracji bez wymaganych zezwoleń.
Oddział Warszawski SARP podziela oburzenie mieszkańców, co do funkcjonowania tego obiektu.
Jednocześnie informujemy, że Odział Warszawski SARP zwrócił się do Zarządu Głównego SARP jako strony umowy z właścicielem restauracji o przerwanie nieakceptowalnych praktyk Endorfiny.
O sprawie będziemy informować na bieżąco.

OW SARP

facebook share