Archiwalna strona Oddziału Warszawskiego SARP z roku 2005-2013

Strona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. Warszawa
  Ostatnio dodane   polski | english
Informację opublikowano: 05.10.2009 | Aktualizacja: 05.11.2009

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SARP

Sobota – 7 listopada 2009 – godz. 9.00


Proponowany Porządek Obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania
2.Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania
3.Uczczenie pamięci Zmarłych Koleżanek i Kolegów
4.Wystąpienie zaproszonych gości
5.Wręczenie wyróżnień SARP

Przerwa 5-10 minut

6.Przyjęcie porządku obrad
7.Wybór Komisji Mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków
8.Wypowiedź ustępującego Prezesa, sprawozdanie zarządu
9.Wypowiedź przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
10.Wypowiedź przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych
11.Wypowiedź sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
12.Dyskusja nad sprawozdaniem ustępujących władz.
13.Głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
14.Zgłaszanie kandydatur na Prezesa OW i do składu Zarządu

Przerwa obiadowa ok. 14.00 - 40 minut

15.Wypowiedzi programowe i przedstawienie kandydatów.
16.Wybór Prezesa OW
17.Wybór członków Zarządu OW
18.Wybory Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Kolegium Sędziów Konkursowych.
19.Wybór Delegatów na Walny Zjazd 12 i 13 grudnia 2009.

Przerwa na kawę ok. 18.00 - 15 minut

20.Dyskusja o programie działania OW SARP
21.Przyjęcie Uchwał i ogłoszenie wyników wyborów
22.Zamknięcie zebrania ca o 20.00

List Prezesa OW SARP do Koleżanek i Kolegów: <<TUTAJ>>

Sprawozdanie z działalności Zarządu OW SARP w kadencji 2006-2009 zostało wysłane do Państwa pocztą oraz dostepne jest w wersji elektronicznej (plik pdf) bezpośrednio ze strony.

Koleżanki i Koledzy
Przeprowadzane przez SARP konkursy i dzięki Waszemu uczestnictwu jako Sędziów są naszą bardzo ważną działalnością.
Zależy nam na wysokim poziomie zawodowym sędziów . Zwracamy się więc niniejszym o wypełnienie
zgłoszenia swojej kandydatury na sędziego konkursowego [wzór zgłoszenia poniżej - w załączniku]
oraz wysłaniu go mailem do sekretariatu Oddziału (j.wysocka@sarp.org.pl), oczywiście w przypadku braku możności uczestniczenia osobiście 7 listopada 2009 w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.
W imieniu Zarządu OW SARP
prezes Jakub Wacławek


Udostępnij na:
Strona główna SARP O. Warszawa