Archiwalna strona Oddziału Warszawskiego SARP z roku 2005-2013

Strona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. Warszawa
  Ostatnio dodane   polski | english
Informację opublikowano: 23.03.2009 | Aktualizacja: 23.03.2009
Stowarzyszenie Architektów Polskich
z głębokim żalem zawiadamia, że
17 marca 2009 roku
zmarł
Ś.P.
Profesor Jerzy Staniszkis
Architekt, grafik.
Senior polskiego środowiska architektonicznego.
W okresie powojennym współpracownik Marka Leykama i Jerzego Hryniewieckiego przy projektach szkół i przedszkoli warszawskich, siedzib banku oraz wydawnictw prasowych.
Współtwórca wystaw "Warszawa oskarża" ( 1945 ) w Warszawie, Budapeszcie, Pradze, "Wystawa Ziem Odzyskanych" we Wrocławiu ( 1948 ) oraz wystaw w Paryżu, Pekinie, Szanghaju, Lipsku i Bagdadzie. W latach 1950-1960 wykładowca w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, na Uniwersytecie w Bagdadzie, a w latach 1962 - 1987 na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Detroit.
Projektant wielu obiektów sakralnych, między innymi: kościoła NMP Częstochowskiej w Sterling Higts ( Michigan ), kościoła św. Marcina w Pittsburgu ( Pensylwania ), cerkwi św. Mikołaja i kościoła metodystów w Michigan.
Autor projektu urbanistycznego ( 1970 - 1992 ) dotyczącego funkcjonalnego zespolenia miast granicznych Detroit w USA i Windsor w Kanadzie oraz opracowania "Jazdów" w Warszawie ( 1994 ).
Twórca zrealizowanego pomnika Armii Krajowej w Warszawie ( 1999 ).
W swej bogatej twórczości Profesor tworzył również plakaty. Najbardziej znane to: "Rok Olimpijski" (powstał w Oflagu 1944 ), "Organizacja Narodów Zjednoczonych" ( 1948), "200 lecie Konstytucji 3-go Maja: ( 1971 ), "Kopernik" ( 1973 ), "Polish Perspectives" ( 1974 ).
W czasie wojny żołnierz III Pułku Szwoleżerów, uczestnik bitwy pod Kockiem, jeniec Oflagu w Waldenbergu.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1949 roku, członek SARP od 1952 roku.
Odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Odszedł od nas wybitny twórca i nauczyciel wielu pokoleń architektów.

Jakub Wacławek
Prezes Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Architektów Polskich
Udostępnij na:
Strona główna SARP O. Warszawa