Archiwalna strona Oddziału Warszawskiego SARP z roku 2005-2013

Strona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. Warszawa
  Ostatnio dodane   polski | english
Informację opublikowano: 28.04.2008 | Aktualizacja: 20.05.2008

WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE
Warszawa, 29 kwietnia - 19 czerwca 2008 r

Koncepcja architektoniczna i funkcjonalna adaptacji i rozbudowy
budowli zw. „Elizeum”


Warsztaty projektowe dla młodych architektów, studentów i absolwentów, którzy nie ukończyli 35 roku życia.
Celem warsztatu jest projekt koncepcji programu użytkowego oraz sposobu adaptacji i rozbudowy budowli obiektu zabytkowego zwanego Elizeum wpisanego do Rej. Zab. nr 278, w lipcu 1965 r. (wpis obejmuje „park i groty d. ogrodu K. Poniatowskiego ul. Książęca 2”) zapewniający jej użytkownikom współczesne standardy techniczne. Wskazane jest, aby nowatorstwo rozwiązań ideowych i artystycznych z epoki stanisławowskiej znalazło odzwierciedlenie i kontynuację w obiektach realizowanych współcześnie.
Prace młodych architektów zostaną ocenione przez zespół opiniujący, którego członkami są architekci z Kolegium Sędziów Konkursowych SARP oraz przedstawiciele m.st. Warszawy.
Przyjmowanie zgłoszeń oraz dystrybucja materiałów do prac projektowych - 5-19 maja 2008 r.
w siedzibie OW SARP, Foksal 2, w g. 9.00-16.00
Składanie prac - do 12 czerwca 2008 r.

Uwaga: w porozumieniu z Zespołem Opiniującym przedłużony zostaje do 19maja g. 16. termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w Warsztatach. Zgłoszenie można przesyłać mailem: warszawa@sarp.org.pl, faksem 022 8267456

Sześć wyłonionych przez Zespół Opiniujący prac wraz z merytoryczną opinią zostaną przedstawione publicznie 19 czerwca w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP ul. Foksal 2 , jako wstęp do publicznej dyskusji o przyszłości d. ogrodów Na Książęcymi.
Autorzy prac wskazanych przez zespół opiniujący otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3000 zł za każdą pracę warsztatową.

obrazek

Fragment Akwareli Zygmunta Vogla, Widok Ogrodów księcia Kazimierza Poniatowskiego Na Książęcem i Na Górze. 1785 lub 1786. Sepia. 40,5 x 67,8 cm. Muzeum Narodowe, Warszawa. (po prawej stronie widoczne wejście do Elizeum i latarnia doświetlającą elizeum).
Żródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Vogel/Vogel_7.htm

Udostępnij na:
Strona główna SARP O. Warszawa