Plany

Slajd9

WARSZAWSKI PAWILON ARCHITEKTURY

Warszawski Pawilon Architektury Zodiak to wspólne przedsięwzięcie Oddziału Warszawskiego SARP oraz miasta stołecznego Warszawy. Będzie pełnił funkcję centrum informacji,dokumentacji i ekspozycji architektury oraz urbanistyki Warszawy. Ma także służyć jako forum debaty publicznej na temat zagospodarowania przestrzeni i jej rozwoju. Dzięki nowoczesnym formom przekazu wiedza dotycząca rozwoju miasta oraz projektów architektonicznych ma być prezentowana w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Poszerzanie wiedzy o projektach i planach da warszawiakom możliwość uczestniczenia w procesie miastotwórczym w sposób świadomy i aktywny. Sprzyja to budowie powszechnej kultury architektonicznej, dzięki której wartością staje się jakość architektury. Funkcja wystawienniczo-popularyzatorska i edukacyjna ma być uzupełniona funkcją gastronomiczną zlokalizowaną na parterze.

Slajd11

2014-04-07_151115

CENTRUM INFORMACJI GOSPODARCZEJ M. ST. WARSZAWY

Centrum ma stać się interaktywną przestrzenią, służącą prezentacji potencjału Warszawy i sąsiadujących z nią gmin, w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). Ma też pełnić rolę platformy networkingowej pomiędzy gminami a przedsiębiorcami oraz inwestorami.Miejsce to ma służyć spotkaniom przedstawicieli biznesu oraz polityki, mających wpływ na rozwój gospodarczy subregionu warszawskiego i dyskusji nad realizacją działań służących promocji gospodarczej WOF. Partnerami Centrum mają być tak inwestorzy z terenów WOF, mający ugruntowaną pozycję na rynku polskim i międzynarodowym, jak i firmy z sektora mikro i małych przedsiębiorstw poszukujące nowych kontaktów i możliwości rozwoju. W Centrum pracować będą eksperci ds.promocji gospodarczej, będący pracownikami Urzędu m.st. Warszawy, jednak będzie to również otwarta przestrzeń robocza, służąca przedstawicielom pozostałych miast i gmin WOF.

2014-04-07_153827