Konkurs

Celem konkursu było wyłonienie projektu, który w jak najpełniejszy sposób odpowiadał będzie potrzebom zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Zodiak jako wartościowej przestrzeni publicznej w centrum stolicy, służącej ekspozycjom i wydarzeniom związanym z działaniem Pawilonu. Na konkurs nadesłano w terminie 79 prac. Wśród kryteriów ocenianych przez jury znalazły się: wpisanie w przestrzeń i charakter miejsca, walory i integralność kompozycji, sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych, możliwość realizacji oraz funkcjonalność – szczególnie w odniesieniu do funkcji pełnionych przez Pawilon.

I nagroda - praca 758690

Zwycięska praca autorstwa pracowni Gowin & Siuta Spółka Jawna została szczególnie doceniona za rozwiązania, które pozostawiają przestrzeń placu otwartą i przygotowaną na różnego rodzaju scenariusze. Za wartościowe uznane zostało również połączenie powierzchni placu i przyziemia Pawilonu. Jego atutem jest integracja z przestrzenią Pasażu Wiecha przez wprowadzenie oświetlenia, które dodatkowo wprowadza poziom skali bliższej człowiekowi. W przewrotny sposób autorzy nawiązują do dawnej obecności w przestrzeni plac wody – przywracając ją nie w formie sadzawki, fontanny czy basenu, ale delikatnej wodnej kurtyny wydzielającej ruch po obrzeżu placu względem toczących się na nim wydarzeń. Rozwiązanie uznane zostało za eleganckie, realne i ponadczasowe – otwarte na funkcje które pojawiać się będą wraz ze zmianami programu placu. Autorzy w trakcie realizacji powinni zwrócić uwagę na powiązanie posadzki placu z wnętrzem pawilonu a także na ograniczyć do wielkości placu rozwiązanie oświetlenia.

I nagroda - praca 758690
Więcej informacji o Konkursie: [czytaj dalej]