Wyniki rozstrzygnięcia konkursu na formę poidełek dla m.st. Warszawy

Zatwierdzoną w dniu 18.04.2017 r. przez Kierownika Zamawiającego decyzją członków Sądu konkursowego rozstrzygnięto konkurs na formę poidełek dla m.st. Warszawy jak następuje oraz ustanowiono następujący ranking prac konkursowych:

I NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
Praca nr 007
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 562107)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Paulina Lis-Meldner Design Studio
Skład zespołu autorskiego:
Paulina Dorota Lis, Marcin Kucharczyk, Krzysztof Meldner, Maciej Meldner

 

II NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł netto
Praca nr 021
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 878116)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
22ARCHITEKCI Sp. z o.o.
Skład zespołu autorskiego:
Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Agnieszka Lewandowska, Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz-Lada
Współpraca: stud. arch. Piotr Banak

III NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł netto
Praca nr 006
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 343536)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Zuzanna Szpocińska
2. Tomasz Marcinkiewicz
3. Jerzy Grochulski

Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marcinkiewicz, Jerzy Grochulski

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 004
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 000013)
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Zofia Roguska
Skład zespołu autorskiego:
Zofia Roguska, Jakub Kawałkowski

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 009
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 005012)
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska
Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Bujacz-Jaworska

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 012
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 123182)
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Pracownia Projektowa Michał Podgórczyk
Skład zespołu autorskiego:
Michał Podgórczyk, Kaja Pobereżny

[ więcej ]

Wyniki Konkursu na Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

26 stycznia podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu poznaliśmy laureatów Konkursu na Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Sąd konkursowy w składzie: Andrzej Bulanda, Michał Tatjewski, Aleksander Chylak, Patryk Jaki, Henryk Witowski, Romuald Chagowski, Arkadiusz Karbowiak, Jacek Pawłowicz, Sławomir Cenckiewicz, Czesław Bielecki, Krzysztof Szwagrzyk, dokonał analizy prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu (w tym kryteriów oceny prac konkursowych).

Prace konkursowe można zobaczyć na wystawie prezentowanej w pawilonie wystawienniczym SARP od dnia 26.01.2017r. do dnia 31.10.2017r. w godzinach od 10:00 do 16:00 (za wyjątkiem 28.01.2017r.) gdy wystawa będzie nieczynna. W trakcie wystawy odbędzie się dyskusja pokonkursowa dnia 27.01.2017r. o godzinie 15:00. 

Oficjalny komunikat w sprawie wyników Konkursu na Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie >>>

[ więcej ]

Konkurs na Centrum Lokalne Skwer Orszy rozstrzygnięty!

5 grudnia poznaliśmy zwycięskie prace w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego „Orszy” w Warszawie. Sąd konkursowy za najlepszą uznał pracę przygotowaną przez Macieja Kaufmana, Marcina Maraszek, Justynę Dziedziejko, Magdalenę Wnęk i Huberta Trammera.

Do udziału w konkursie dopuszczonych zostało 24 uczestników, spośród których ostatecznie 10 złożyło prace konkursowe. Podczas ogłoszenia wyników w Nowym Teatrze Sędziowie konkursu zauważali, że prace reprezentowały relatywnie wyrównany poziom. W większości przedstawione koncepcje proponowały przekształcenie terenu Skweru S. Broniewskiego „Orszy” przy zachowaniu istniejącego drzewostanu, natomiast w przypadku fragmentu Parku Morskie Oko zmiany istniejącego zagospodarowania były ograniczone do minimum. W każdej z prac konkursowych można było jednak odnaleźć ciekawe i nadające jej indywidualny charakter elementy zagospodarowania, rozwiązania przestrzenne czy programowe. Zgodnie z intencją Organizatora Uczestnicy zaproponowali w pracach konkursowych ciekawe i często rozbudowane zasady uczestnictwa społeczności lokalnych w funkcjonowaniu oraz zarządzaniu Centrum Lokalnych „Orszy”.

[ więcej ]

Wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Jasna, Zgoda i Złota w Warszawie

Przedmiotem konkursu była koncepcja zagospodarowania obszaru objętego konkursem oraz koncepcja mebla miejskiego, który może znaleźć zastosowanie zarówno na obszarze objętym konkursem, jak i w innych miejskich lokalizacjach.

Do konkursu zostało złożonych 32 prace konkursowe które podlegały ocenie. Większość prac prezentowało dość wysoki poziom zaproponowanych rozwiązań dla zadanej przestrzeni publicznej zarówno w sensie ideowym jak i formalnym. Autorzy zaprezentowanych koncepcji wykazali się dużą wrażliwością przy interpretacji pojęcia piękna oraz w praktycznym odzwierciedleniu tej idei w zaproponowanych rozwiązaniach formalnych. Pomimo bardzo ciekawych i inspirujący rozwiązań oraz odpowiedzi na zasadnicze problemy postawione przed Uczestnikami spora ilość prac konkursowych nie zawierała wszystkich zadanych regulaminem konkursu elementów, które należało przedstawić w koncepcjach zorganizowania przestrzeni miejskiej i jej otoczenia

[ więcej ]

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie

Decyzją Sądu konkursowego zatwierdzoną przez kierownika zmawiającego w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie przyznano następujące Nagrody:

Pismo w sprawie wyników konkursu oraz odtajnienia pozostałych prac konkursowych.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu.

Dyskusja odbędzie się w Muzeum Pragi na ul. Targowej 50/52 w Warszawie o godzinie 15.00 w dniu 17 kwietnia 2015r. (piątek).
[ więcej ]

Wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK

Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK to wspólne przedsięwzięcie Oddziału Warszawskiego SARP oraz miasta stołecznego Warszawy. Pawilon ma służyć jako centrum informacji, dokumentacji i ekspozycji architektury oraz urbanistyki Warszawy. W Pawilonie wiedza dotycząca rozwoju miasta oraz projektów architektonicznych ma być prezentowana w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Celem konkursu było wyłonienie projektu, który w jak najpełniejszy sposób odpowiadał będzie potrzebom zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Zodiak jako wartościowej przestrzeni publicznej w centrum stolicy, służącej ekspozycjom i wydarzeniom związanym z działaniem Pawilonu. Na konkurs nadesłano w terminie 79 prac. Wśród kryteriów ocenianych przez jury znalazły się: wpisanie w przestrzeń i charakter miejsca, walory i integralność kompozycji, sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych, możliwość realizacji oraz funkcjonalność – szczególnie w odniesieniu do funkcji pełnionych przez Pawilon.

Prace konkursowe, które nie uzyskały nagród ani wyróżnień są do odbioru w siedzibie OW SARP, przy ul. Foksal 2 do 8 maja 2015 r. Przed odebraniem prac prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem OW SARP, tel. 22 826 74 39

[ więcej ]

Rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu CHANGING THE FACE 2013 ROTUNDA WARSAW

Zespół architektoniczny Gowin-Siuta z Krakowa zwyciężył w siódmej edycji międzynarodowego konkursu architektonicznego CHANGING THE FACE, współorganizowanego przez PKO Bank Polski, firmę DuPont, Oddział Warszawski SARP oraz Polski Oddział Green Building Council. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była warszawskiej Rotundzie.

Celem konkursu było uzyskanie projektu rewitalizacji jednego z symboli współczesnej Warszawy, jakim jest budynek Rotundy oraz stworzenie przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej o jak najwyższym standardzie użytkowym i estetycznym z wykorzystaniem standardów budownictwa zrównoważonego, integrującej budynek Rotundy z jej otoczeniem.

protomo.home.pl/rotunda

[ więcej ]