Wyniki rozstrzygnięcia konkursu na formę poidełek dla m.st. Warszawy

Zatwierdzoną w dniu 18.04.2017 r. przez Kierownika Zamawiającego decyzją członków Sądu konkursowego rozstrzygnięto konkurs na formę poidełek dla m.st. Warszawy jak następuje oraz ustanowiono następujący ranking prac konkursowych:

I NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
Praca nr 007
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 562107)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Paulina Lis-Meldner Design Studio
Skład zespołu autorskiego:
Paulina Dorota Lis, Marcin Kucharczyk, Krzysztof Meldner, Maciej Meldner

 

II NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł netto
Praca nr 021
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 878116)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
22ARCHITEKCI Sp. z o.o.
Skład zespołu autorskiego:
Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Agnieszka Lewandowska, Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz-Lada
Współpraca: stud. arch. Piotr Banak

III NAGRODA
kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł netto
Praca nr 006
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 343536)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Zuzanna Szpocińska
2. Tomasz Marcinkiewicz
3. Jerzy Grochulski

Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marcinkiewicz, Jerzy Grochulski

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 004
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 000013)
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Zofia Roguska
Skład zespołu autorskiego:
Zofia Roguska, Jakub Kawałkowski

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 009
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 005012)
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska
Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Bujacz-Jaworska

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 3500 zł netto
Praca nr 012
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 123182)
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Pracownia Projektowa Michał Podgórczyk
Skład zespołu autorskiego:
Michał Podgórczyk, Kaja Pobereżny

[ więcej ]

Konkurs na opracowanie aktualizacji koncepcji urbanistyczno -architektonicznej zagospodarowania parku miejskiego w Starachowicach

Stowarzyszenie Archtektów Polskich oddział Kielce, wraz z Urzędem Miejskim w Starachowicach zapraszają do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym NA OPRACOWANIE AKTUALIZACJI KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO W STARACHOWICACH w ramach projektu „Starachowice OD Nowa”

Współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załączniki i regulamin konkursu na stronie SARP oddział Kielce >>>

[ więcej ]

AKU.URA MIASTA_Wzgórze Andersa, Wrocław

SARP O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia ogłasza konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru Wzgórze Andersa – teren ograniczony ulicami Borowską, Kamienną, Ślężną i Dyrekcyjną we Wrocławiu.

Termin składania prac: do 14 grudnia 2016 do godz. 16.00.

Łączna wysokość nagród pieniężnych wynosi 30 tys. zł, w tym:
I Nagroda: 12 000 zł
II Nagroda: 8 000 zł
III Nagroda: 5 000 zł
Wyróżnienia (łącznie) 5 000 zł

Więcej informacji na stronie Oddziału Wrocławskiego SARP: www.wroclaw.sarp.org.pl

[ więcej ]

Nagroda UIA – „Przestrzenie przyjazne i integrujące”

Konkurs Nagrody UIA Friendly and Inclusive Spaces został zorganizowany po raz pierwszy w czasie 23 Kongresu UIA w Turynie w 2008 roku jako konkurs II Regionu UIA z inicjatywy i przy wsparciu materialnym SARP. W 2014 uzyskał rangę światową i obecnie powstaje jego kolejna edycja której rozstrzygnięcie zostanie zaprezentowane na kongresie UIA w Seulu w lipcu 2017 roku. Jego celem jest promocja zrealizowanych budynków i przestrzeni publicznych stanowiących przykłady architektury przyjaznej i integrującej.

W kolejnych edycjach konkursu laureatami zostali polscy architekci: Tomasz Konior, Bolesław Stelmach, Krzysztof Ingarden i Jacek Ewy.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa na stronie UIA. uiafriendlyspaces.awardsplatform.com
[ więcej ]

IFA – International Finsa Award

Międzynarodowy Konkurs Finsa dla Studentów Architektury i Wzornictwa ma na celu propagowanie idei wykorzystania drewna i innych materiałów nadających się do ponownego użycia w konstrukcji.

Nagrodą w konkursie jest finansowanie zwycięskiej pracy w ramach działalności Architecture Sans Frontieres International, którego OW SARP jest członkiem.

Chętni do udziału w Konkursie o nagrodę FINSA mogą rejestrować się do 31 grudnia.

Więcej informacji na stronie Konkursu: ifa.finsa.com
oraz na FBIFA – International FINSA Award for Students of Architecture & Design

[ więcej ]

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji architektonicznej oraz koncepcji scenariusza wystawy dla zadania inwestycyjnego „Interaktywne centrum bajki i animacji przy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”, jako twórczej pracy projektowej.

Celem zadania inwestycyjnego jest takie przekształcenie istniejących struktur budowlanych, aby powstała przestrzeń dla rozszerzenia działalności muzealno-wystawowej w dziedzinie animacji poprzez realizację scenariusza wystawy. Zespół założenia przestrzennego – w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie: – obiekt istniejącego Studia Filmów Rysunkowych wraz z zagospodarowaniem terenu założenia funkcjonalnoprzestrzennego z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z zapisów mpzp – w zakresie dopuszczonej modernizacji, adaptacji i przebudowy oraz konserwacji i rekonstrukcji, – rozbudowę o nową kubaturę – pozwalającą zrealizować oczekiwany program funkcjonalno-użytkowy poszerzający działalność muzealno-wystawową w dziedzinie animacji, – zagospodarowanie terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego,z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i infrastrukturalnych otoczenia oraz dopuszczonej rekultywacji, adaptacji i przebudowy.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 28.10.2016 do godziny 15:00.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na stronie:
http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_683.html

[ więcej ]

Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji nowej siedziby oraz kampusu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Regułach.

Konkurs jest konkursem dwuetapowym i realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt 2. Regulaminu. Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I Konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd Konkursowy najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne wybrano, zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II Konkursu).

Ogłoszenie o konkursie

UWAGA:
24.10.2016 r. opublikowano wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu oraz informację o zmianie treści Regulaminu:
Wyjaśnienia i zmiana Regulaminu Konkursu 2016-10-24.pdf
18.11.2016 r. opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie:
Informacja o wynikach dopuszczenia do konkursu PAZP.pdf
05.12.2016 r. opublikowano odpowiedzi na pytania Uczestników:
Pytania i odpowiedzi uczestników.pdf
13.12.2016 r. opublikowano odpowiedzi na pytania dodatkowe (złożone po upływie terminu) – tura II
Pytania po terminie i odpowiedzi do Konkursu tura II.pdf
20.12.2016 r. opublikowano odpowiedzi na pytania dodatkowe (złożone po upływie terminu) – tura III
Pytania po terminie i odpowiedzi do Konkursu tura III.pdf
15.02.2017 r. opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I konkursu
Informacja o  wynikach rozstrzygnięcia Etapu I konkursu.pdf
06.03.2017 r. opublikowano:
Pytania i odpowiedzi do Konkursu tura III.pdf
Zmiana treści Regulaminu konkursu

[ więcej ]

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego „Orszy” w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego „Orszy” w Warszawie.

Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.mokotow.waw.pl

UWAGA:
Odpowiedzi na pytania zadane zgodnie punktem 4.2 Regulaminu: zobacz

[ więcej ]

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zlokalizowanego na terenie więzienia przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

UWAGA: Załącznik nr 8 do pobrania pod poniższym linkiem: Zalacznik_do_Regulaminu_nr_8.rar

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W REGULAMINIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ  MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL W WARSZAWIE, PKT.4 PPKT 4.3. TJ. „Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 19.10.2016r.” DOSZŁO DO OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ.PRAWIDŁOWYM TERMINEM JEST TERMIN 20.10.2016 R. ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE NR 2016/S 189-339765

28.10.2016r. opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie:
Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie Muzeum Zolnierzy Wykletych.pdf
14.11.2016r. opublikowano wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu:
Odpowiedzi_na_pytania_Konkurs_Muzuem_Zołnierzy_Wykletych.pdf
oraz zdjęcia makiety Aresztu Śledczego przy Rakowieckiej:
[ więcej ]

Konkurs studialny na koncepcji kościoła rzymsko-katolickiego na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu

Zarząd Główny SARP we współpracy SARP O/Wrocław ogłasza konkurs studialny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kościoła rzymsko-katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu.

Konkurs jest realizowany na zamówienie Biura Festiwalowego Impart 2016 i jest elementem projektu interdyscyplinarnego pt. ,,Kościół. Piękno i Kicz” będącego przedsięwzięciem realizowanym w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których dysponentem jest Narodowe Forum Muzyki.

Regulamin wraz z załącznikami znajdują się na stronie SARP Wrocław: wroclaw.sarp.org.pl

[ więcej ]

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budowy centrum komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów

Realizując czynności powierzone przez Gminę Kielce, Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce zaprasza do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budowy centrum komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów.

(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

Szczegóły na stronie SARP Oddział Kielce: kielce.sarp.org.pl

[ więcej ]

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach

Stowarzyszenie Archtektów Polskich oddział Kielce, wraz z Urzędem Miejskim w Starachowicach zapraszają do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach.

Szczegóły konkursu na stronie SARP Oddział Kielce: kielce.sarp.org.pl

[ więcej ]

Konkurs studialny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie

SARP O/Katowice ogłasza Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie pytań dotyczących regulaminu do dnia 11.08.2016 r. do godziny 15:00 (liczy się termin dostarczenia Wniosku do Organizatora konkursu).

Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie
do dnia 30.10.2016 r. do godziny 15:00 (liczy się termin potwierdzenia dostarczenia pracy do Organizatora konkursu).

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny na stronie: www.sarp.katowice.pl

[ więcej ]

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie

Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania konkursowego Stowarzyszeniu Architektów Polskich – SARP Oddział w Białymstoku.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie.

Składanie „Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie” – do 09.08.2016 r. do godz. 15:30
Składanie prac konkursowych – do 06.10.2016 r. do godz. 15:30

Szczegółowe informacje i regulamin: www.sarp-bialystok.org

[ więcej ]

Konkurs architektoniczny „Współczesna Kamienica Łódzka”

Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ogłosiła konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej”. Konkurs kierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, designem. Udział w nim mogą wziąć zarówno studenci architektury, kierunków artystycznych jak i architekci czy designerzy. Zależy nam na tym, aby konkurs trafił do jak najszerszej grupy odbiorców. Konkurs ma wskazać możliwe kierunki poszukiwań twórczych rozwiązań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta.

Szczegóły oraz regulamin na stronie Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl

[ więcej ]

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej pn: Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku.

Gmina Miejska TUREK ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej pn: Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku.

Konkurs został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał rekomendację Poznańskiego Oddziału SARP.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin wraz załącznikami i inne materiały konkursowe znajdują się na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Miasta Turek

[ więcej ]

Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie

Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania konkursowego Stowarzyszeniu Architektów Polskich – SARP Oddział w Białymstoku.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w miejscu wypływu rzeki Netty z jeziora Necko – wraz z systemem ciągów komunikacyjnych, w tym ciągiem pieszo rowerowym łączącym ww. kładkę z plażą Bielnik przy ul. Nad Nettą – oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

Składanie „Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie” – do 20.06.2016 r. do godz. 15:30
Składanie prac konkursowych – do 19.08.2016 r. do godz. 18:00

Szczegółowe informacje i regulamin: www.sarp-bialystok.org

 

[ więcej ]

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju.

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla rozbudowy szkoły muzycznej, jako twórczej pracy projektowej. Zespół założenia przestrzennego – w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie: – salę koncertową wraz z programem towarzyszącym; – łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły muzycznej, a salą koncertową wraz z programem towarzyszącym; – zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 13|06|2016 godz. 15:00
Termin składania prac konkursowych: 30|08|2016 godz. 15:00

Szczegóły i regulamin: www.sarp.katowice.pl

[ więcej ]

Konkurs na przebudowę i rozbudowę Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie w zakresie wyznaczonym na części terenu zlokalizowanego przy ul. Stanisława Staszica 16 i 11 w Lublinie na części działek o nr 11/2, 41/1, 41/2, 41/3, 14 oraz części działek o nr ew. 11/3, 11/1 w pasie drogowym ul. Stanisława Staszica.

Konkurs jest otwarty.
Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 30/05/2016, Godzina: 15:00

Szczegóły na stronie oddziału lubelskiego SARP: sarp.lublin.pl

[ więcej ]

Konkurs Koło na Projekt Łazienki 2016

Konkurs KOŁO to najbardziej znany, prestiżowy konkurs architektoniczny w kraju. Już po raz 18-ty studenci i absolwenci studiów architektonicznych przygotują projekty koncepcyjne toalety publicznej i będą ubiegać się o nagrody o łącznej wartości 40 000 zł!

Tegorocznym partnerem konkursu jest Miasto Płock. Miasto wyraziło chęć budowy toalety wg. projektu konkursowego, któremu w czerwcu 2016 r. zostanie przyznana nagroda główna.

Szczegóły i regulamin konkursu: www.konkurskolo.pl
Termin składania prac w internecie: 9 maja 2016 r.

[ więcej ]