Archiwalna strona Oddziału Warszawskiego SARP z roku 2005-2013

Strona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. WarszawaStrona główna SARP O. Warszawa
  Ostatnio dodane   polski | english
Informację opublikowano: 06.03.2007 | Aktualizacja: 06.03.2007

Zarząd OW SARP - lata 2000-2003

Rafał Szczepański -Prezes

Grzegorz Buczek -wiceprezes ds. zewnętrznych
Paweł Czaplicki -wiceprezes ds. wewnętrznych
Michał Jaworski -wiceprezes ds. podstaw uprawiania zawodu
Piotr Walkowiak -wiceprezes ds. twórczości
Marek Szeniawski -sekretarz, dyrektor organizacyjny
Edward Wysocki -skarbnik

Członkowie Zarządu:
Jacek Cybis, Kazimierz Jaraczewski,
Wojciech Kakowski, Jan Kempa, Marek Mikos,
Andrzej Nasfeter, Tomasz Sławiński,
Janina Trepczyńska. Michał Zwoliński
Zastępcy członków Zarządu:
Henryk Kosieradzki, Jolanta Przygońska,
Andrzej Wetesko

Delegaci na WZD SARP 2000

 1. Tadeusz Barucki
 2. Antoni Beill
 3. Jerzy W. Bogusławski
 4. Grzegorz Buczek
 5. Marek Budzyński
 6. Lucyna Burdyńska-Matuszewska
 7. Konrad Chmielewski
 8. Grzegorz Chodkowski
 9. Krzysztof Chwalibóg
 10. Jacek Cybis
 11. Paweł Czaplicki
 12. Krzysztof Dyga
 13. Andrzej Fabierkiewicz
 14. Andrzej Fajans
 15. Maciej Gintowt
 16. Ryszard Girtler
 17. Jerzy Grochulski
 18. Sławomir Gzell
 19. Kazimierz Jaraczewski
 20. Janusz B. Jaworski
 21. Michał Jaworski
 22. Wojciech Kakowski
 23. Andrzej Kaliszewski
 24. Jan Kempa
 25. Andrzej Kiciński
 26. Tadeusz Kłos
 27. Leszek Kołacz
 28. Janusz Kołaczkowski
 29. Henryk Kosieradzki
 30. Konrad Kucza -Kuczyński
 31. Stefan Kuryłowicz
 32. Jerzy Kuźmienko
 33. Stanisław Matuszewski
 34. Andrzej Miklaszewski
 35. Marek Mikos
 36. Stanisław Niewiadomski
 37. Jerzy A. Nowakowski
 38. Krzysztof Ozimek
 39. Maciej Piechotka
 40. Jolanta Przygońska
 41. Jerzy Skrzypczak
 42. Magdalena Staniszkis
 43. Janina Stańkowska
 44. Stanisław Stefanowicz
 45. Jasna Strzałkowska-Ryszka
 46. Rafał Szczepański
 47. Marek Szeniawski
 48. Wojciech Świątkowski
 49. Krzysztof Tauszyński
 50. Janina Trepczyńska
 51. Piotr Walkowiak
 52. Andrzej Wetesko
 53. Edward Wysoi
 54. Jacek Zielonka
 55. Michał Zwoliński
 56. Wiesław Żochowski

Zastępcy delegatów
Jacek Bolechowski
Krzysztof Pasternak

Kolegium Sędziów Konkursowych

 1. Irena Bajerska
 2. Tadeusz Barucki
 3. Antoni Beill
 4. Witold Benedek
 5. Jerzy W. Bogusławski
 6. Marek Budzyński
 7. Lucyna Burdynska-Matuszewska
 8. Konrad Chmielewski
 9. Grzegorz Chodkowski
 10. Krzysztof Chwalibóg
 11. Aleksander Chylak
 12. Jacek Cybis
 13. Paweł Czaplicki
 14. Tomasz Czerkawski
 15. Paweł Detko
 16. Henryk Drzewiecki
 17. Krzysztof Dyga
 18. Andrzej Fabierkiewicz - sekretarz
 19. Andrzej Fajans
 20. Maciej Gintowt
 21. Ryszard Girtler
 22. Jerzy Grochulski
 23. Olgierd Jagiełło
 24. Janusz B. Jaworski
 25. Michał Jaworski
 26. Mirosław Jednacz
 27. Piotr Jurkiewicz
 28. Wojciech Kakowski
 29. Andrzej Kaliszewski
 30. Jan Kempa
 31. Andrzej Kicinski
 32. Tadeusz Kłos
 33. Janusz Kołaczkowski
 34. Henryk Kosieradzki
 35. Konrad Kucza-Kuczyński
 36. Ewa Kuryłowicz
 37. Stefan Kuryłowicz
 38. Jerzy Kuźmienko
 39. Stanisław Matuszewski
 40. Marek Mikos
 41. Maciej Miłobędzki
 42. Bohdan Napieralski
 43. Andrzej Nasfeter
 44. Stanisław Niewiadomski
 45. Jerzy A. Nowakowski
 46. Michał Owadowicz
 47. Zbigniew Parandowski
 48. Krzysztof Pasternak
 49. Zbigniew Pawłowski
 50. Maciej Piechotka
 51. Olgierd Sawicki
 52. Piotr Sembrat
 53. Jerzy Skrzypczak - zastępca przewodniczącego
 54. Magdalena Staniszkis
 55. Janina Stańkowska
 56. Stanisław Stefanowicz
 57. Jasna Strzałkowska-Ryszka
 58. Piotr Szaroszyk
 59. Jerzy Szczepanik-Dzikowski
 60. Rafał Szczepański
 61. Marek Szeniawski
 62. Jan Maria Szmidt
 63. Wojciech Szymborski
 64. Krzysztof Tauszyński - przewodniczący
 65. Janina Trepczyńska
 66. Piotr Walkowiak
 67. Piotr Wicha
 68. Bohdan Wyporek
 69. Edward Wysocki
 70. Jacek Zielonka
 71. Michał Zwoliński
 72. Wiesław Żochowski

Komisja Rewizyjna

Jerzy A. Nowakowski -przewodniczący
Michał Piechotka -wiceprzewodniczący

Członkowie:
Eugeniusz Nawrocki
Olgierd Sawicki
Jan Maria Szmidt

Sąd Koleżeński OW SARP

Janusz B. Jaworski -przewodniczący
Władysław Korzeniewski -wiceprzewodniczący
Roman Trębacz -sekretarz

Członkowie:
Lucyna Burdyńska-Matuszewska
Aleksander Chylak
Janusz Kołaczkowski
Janina Stańkowska
Maria Zamoyska

Udostępnij na:

Załączniki (1 dokument):
Strona główna SARP O. Warszawa